ПОЗДРАВИТЕЛНА НОТА ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАВСКА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА АСЕТИ ИВАН ИВАНОВ