България се утвърждава като водеща и стабилна дестинация за целогодишен туризъм. Ценен помощник в това отношение е изложението

– договаряне и бизнес форум За ТУРИЗМА 2017 с възможностите за делови контакти, които предлага.
Туристическият бранш отчете най-силния сезон за последните 25 години с ръст от 12 % и над 10 милиона посетители от чужбина. Нарастване броя на руските почиващи, поява на интерес към страната ни от нови пазари като Ирландия и Китай,завръщане на туристите от скандинавските и други страни иувеличаване броя на качествените и платежоспособни туристи с по-високи изисквания са част от реализираните положителни тенденции, които заслужава да бъдат запазени и развити. А поставянето на Тракийската низина и България на второ място в топ 10 дестинации завинени пътешествия през 2017 година от авторитетното издание „Уайн Ентусиаст“ е събитие, което фокусира и разширява интереса към страната ни и трябва да се капитализира по най-добрия начин от всички структури в бранша.
Настоящата година започва с много добра заетост в зимните ни курорти и с ръст в ранните записвания за летния сезон. Постоянно нараства търсенето и интересът към СПА, културния и селския туризъм. Всичко това наред с конюнктурата в международен план са предпоставки да очакваме втора добра година за родния туризъм и трайното превръщането на България в сигурна и стабилна дестинация.
Ето защо поредното трето издание на изложението За туризма 2017, което ще се проведе на 21 и 22 март 2017 година в Експозиционен център Флора максимално ще съдейства хотелиерите, ресторантьорите и собствениците на различни заведения в курортите да предлагат качествени продукти и услуги на своите клиенти. По този начин те ще могат да отговорят нанарастващите потребности на клиентите и ще могат да затвърдят положителните впечатления, които карат туристите да избират отново България като желана дестинация.

Организатор на проявата е Екпо Тим ООД в партньорство с Община Бургас и Експозиционен център Флора.