Туризмът трябва да стане приоритетна специалност в образованието, заявиха единодушно участниците в заседанието на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.

На него бяха дискутирани редица проблеми, свързани с необходимостта от повишаване на образователния ценз за определени професии в туризма, определяне на минимални изисквания в обучителните програми, както и   провеждането на курсове за по-високото управленско ниво.

Участниците се обединиха около идеята, че заседанията му трябва да се провеждат по-често с оглед на оперативността при решаване на всички теми и конкретно възникнали казуси.

Поставен бе акцент върху постъпилите предложения за допълнение и изменение на длъжностите по Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България.Представени бяха и възможноститe за финансиране на проекти за квалификация и заетост в сектора през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

В Междуведомствения съвет за кадрите в туризма участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите, Агенцията по заетостта, работодателските организации, профсъюзите, Националната агенция за професионално образование и обучение, висшите учебни заведения и средните професионални училища, в които се обучават студенти и ученици в сферата на туризма, представители на туристическия бизнес и други. 

И за предстоящия летен туристически сезон ще има недостиг на работна ръка, прогнозират хотелиерите край морето. За да бъде решен проблемът, те ще търсят кадри основно от Молдова и Украйна, където заплащането е колкото у нас, посочват представители на туристическия бранш пред БНТ. С промените в Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност те ще трябва да сключват сезонни трудови договори, а не да разчитат на формата „студентски стажове“.

Съгласно новият закон за трудовата миграция и трудовата мобилност те ще получат разрешение за сезонна заетост до 90 дни. Според специалисти от бранша тези кадри ще бъдат наемани на по-ниско престижни работни места.

Това от една страна е добре, от друга обаче българският бизнес не може да разчита само на тези работници, защото все пак те трябва да знаят и български език, подчертава проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара.  Чужденците ще бъдат назначавани като кухненски персонал, камериери, помощници на рецепция.  По думите на Стоян Маринов е трудно човек, който не знае български, независимо от познанията по руски и английски, да бъде отговорник зала или старши администратор например.

Пламен Начков, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Варна, обясни, че бизнесът се насочва към кадри от Молдова и от Украйна, защото доходите са равнопоставени. Работодателят трябва да декларира, че има място за нощувка, осигурил им е заплата и транспорт до родната държава.

През миналата година близо 500 души от Молдова и Украйна са работили по Северното Черноморие като стажанти.
Темата за кадрите в туризма бе обсъдена на поредна среща, организирана от Община Бургас, която се стреми да срещне интересите и изискванията на образованието и бизнеса, за да работи максимално ефективно местната икономика. От Гимназията по туризъм в града съобщиха, че имат предостатъчно договори за практика с много фирми, но бизнесът трябва да мотивира учениците с по-добро заплащане, както и да е готов допълнително да ги обучи за спецификата на работата, която ще вършат. Констатирано беше, че учебна програма е остаряла, като например още се преподава на младите готвачи да правят брашнeни запръжки, при положение, че в модерната кухня те вече не се изполват. Отчетено беше и застаряването на учителите по практика и това, че те имат нужда да се обучават периодично при професионалисти от частния сектор, за да повишат квалификацията си.

От Колежа по туризъм съобщиха, че има голямо търсене на техните кадри, но въпреки това през последните две години приемът им бил съкратен. На 1 март там ще се проведе Ден на отворените врати, на който са поканени бургаските ученици, завършващи среднот образование, както и представители на фирмите от туристическия бранш.

От бизнеса пък за пореден път се чу оплакване, че няма достатъчно кадри за обслужващия сектор - бармани, сервитьори и т.н. Младите хора постъпвали при тях с големи очаквания, но уменията им били скромни.

Община Бургас пое ангажимента да съдейства по всички възможни начини - обучения, срещи, осъвременяване на учебни програми, предложения за законови промени, за да може образованието по туризъм и бизнеса в града да са в синхрон помежду си, което е важно условие за развитието на местната индустрия на гостоприемството.