В структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) ще бъде създаден Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма.

Постановлението бе прието на редовно заседание на Министерски съвет. В съобщението не се посочва какъв бюджет ще отпусне държавата за извършването на изследванията в туризма.
Решението на Министерския съвет е предложение на ръководството на висшето училище и на Академичния съвет.
В Института ще се извършват научни изследвания в областта на туризма, базирани на съхранени изворови източници, представляващи информационни ресурси на туризма, артефакти и недвижими културни ценности.
Институтът ще задоволява потребността от създаване на информационна среда в туризма, спомагаща за изготвянето на анализи и прогнози в администрирането на туристическите организационно-управленски и изпълнителски структури, е записано в мотивите.