До края на годината 250 безработни ще получат обучение и допълнителна квалификация в "Българо-германски център за професионално обучение" за работа в сектора на туризма.

Това обявиха министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, които подписаха споразумение за сътрудничество между двете министерства, съобщава БТА. Документът създава възможности за безплатно обучение и професионална квалификация на кадри за туризма.

До края на годината споразумението ще се финансира със средства от Националния план по заетостта, които са насочени към "Българо-германския център за професионално обучение" на база на двегодишния план за обучение.      В следващите години ще бъде насочен по-голям ресурс както със средства по плана, така и с целеви средства, които Министерството на туризма може да осигури. Работодателите също могат да осигурят средства за обучението на свои служители, които искат допълнителна квалификация.

Обучението на кадри в туризма ще се осъществява в клоновете в Царево и Смолян, които разполагат с добра материална база. Ще се придобива професионална квалификация в направленията "Хотелиерство и ресторантьорство", както и "Пътуване, туризъм и свободно време". Ще се придобиват конкретни професии по тези две професионални направления. Учебните програми ще бъдат съгласувани с работодателите, съобразно с техните нужди.                                                                     Очаква се годишно броят на обучените кадри да расте. Двамата министри подчертаха, че проблемът с квалификацията на кадрите в сектора е сериозен, а сезонният му характер прави предизвикателство наемането на квалифицирани кадри. Инициативата е пилотна и до 2 месеца ще бъде съгласувана програма, в която ще се набележат необходимите дейности, за да се образоват както безработни, регистрирани в Агенцията по заетостта, така и заети, които искат допълнителна квалификация.

Предстои да бъде направена и среща с работодателите, както и и информационна кампания, за да се насочи вниманието към новия проект.

Почти 11 на сто от заетите са от сектор туризъм, като пряко със свързаните индустрии са над 335 хиляди души през 2017 година.

Министър Бисер Петков подчерта, че сектор туризъм е един от най-големите потребители на работна сила - по данни на Агенция по заетостта за първите 6 месеца броят на регистрираните свободни работни места от работодатели в този сектор е над 20 хиляди, каза Петков.

Агенцията по заетостта ще определя, ще мотивира и насочва безработни, регистрирани в Бюрата по труда към обучение. По нейни данни над два пъти повече са през завършващия сезон регистрираните сезонни работници от трети държави. 7700 са регистрираните сезонни работници със сезонна заетост до три месеца, а вече има и няколко стотин удължени по новия режим, който дава възможност за сезонна заетост до 9 месеца.