Страните-членки на Европейския съюз, седем месеца след началото на пандемията, успяха да се споразумеят за единна система за организиране на трансграничното движение на хора в Шенгенското пространство,

основана на общата европейска класификация на санитарната ситуация във всички европейски държави. Това се посочва в изявление, публикувано от ЕС във вторник. "Съветът на ЕС одобри препоръките на ЕК за координиран подход към ограниченията върху свободата на движение в отговор на пандемията. Тези препоръки трябва да избягват фрагментацията и нарушаването на функционирането на Шенген и да спомогнат за увеличаване на прозрачността и предвидимостта за хората и бизнеса", се казва в документа.

Преди това всяка държава от ЕС предприемаше независимо всички карантинни и други санитарни мерки, което доведе до объркване при придвижване из Европа. Системата се основава на проект, разработен от ЕК за създаване на общоевропейска карта на санитарното положение за регионите на Европа, която ще се актуализира ежеседмично въз основа на критерии, еднакви за целия ЕС. Системата ще е достъпна в онлайн страница на ЕК. Всички региони ще бъдат класифицирани в четири цветови категории въз основа на разпространението на заболяването: червено (най-високо), оранжево, зелено (най-ниско) и сиво (ако няма достатъчно информация за оценка). 

Не трябва да се налагат ограничения върху движението на хора между зелените региони в която и да е част на Европа. Когато хората се преместят от оранжевите или червените зони, страните от ЕС имат право да изискват от тях карантина (от 7 до 14 дни) и тестове за коронавирус. Държавите от ЕС трябва да избягват въвеждането на общи ограничения за преминаване на техните граници, освен ако не е абсолютно необходимо.

Европейският център за контрол и превенция на заболяванията ще отговаря за изготвянето и актуализирането на санитарната карта на Европа, на която държавите от общността трябва ежеседмично да предоставят статистическа информация за ситуацията с разпространението на коронавирус на тяхна територия.

Ще се сравнява броят на новите инфекции на 100 хиляди души за 7 и 14 дни, както и процентът на положителните тестове (от общия им брой), извършени през последните седем дниВ случай на нови санитарни мерки и ограничения, страните от общността трябва да уведомят този център 48 часа предварително, така че информацията да бъде своевременно достъпна за широката общественост. Предпоставка за функциониране на тази система е регистрацията на всички хора във всяко трансгранично движение, което ще позволи проследяване на регионите, които са посетили.