В условията на продължаваща епидемична обстановка в страната през септември са били отворени с 11.5% по-малко хотели спрямо година по-рано. Това показват данните на Националния статистически институт.

Общо 589 места за настаняване с над 10 легла са приемали гости, като леглата в тях са с 22.9% по-малко от тези, които са били налични за туристи през същия месец на предходната година.

Данните сочат още, че има срив при чуждите туристи през месеца, но ръст при българските. Същата зависимост има съответно и при приходите. Много от българите, които обичайно и през септември избират за почивка Гърция, този път бяха препятствани заради ограниченията при влизане в страната и са предпочели да останат в България.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 27.3%, като намалява с 9.1 процентни пункта в сравнение със септември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.7%, и с 1 и 2 звезди - 19.1%. Броят на нощувките обаче драстично спада за година - с 42.3% до общо 1.787 млн., като очаквано най-голямо е намалението в хотелите с 4 и 5 звезди - 47.3%, където основно отсядат чуждестранните туристи, които в голяма степен се въздържаха от летните си ваканции в България през това лято. В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 26.3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 31.3%. Броят на пренощувалите през септември намалява с 30% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 593.3 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 63.4%, докато при българите има увеличение - с 11.6%. Българите са 421.5 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 171.8 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 77.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Приходите от нощувки достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 67.5%, докато тези от българи се увеличават - с 18.2%.