31.6% от хотелите са ползвали държавна помощ през февруари, показват данните на Националният статистически институт. 47.3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец,

но  35.0% отбелязват спад.

20.5% от ръководителите са предприели за персонала си "неплатен отпуск". "Платен отпуск"са дали 13.5%, а "освобождаване/съкращаване" - 10.9%. От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 10.5% от мениджърите, 5.7% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 4.1% - "дистанционна форма на работа".

50.4% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства в следващия месец, 25.2% - ще успеят "до 100%", а 23.6% няма да могат да се справят сами.

В краткосрочен план 44.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.7% смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 11.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.3% прогнозират да я прекратят.