Въпреки положителната тенденцията, възстановяването на пътуванията в световен мащаб все още е далеч от предкризисната 2019 г.,

информират от пресцентъра на Столичната община на своя сайт.

Потенциалът на София като туристическа дестинация ще продължи да се развива и през настоящата година. Столична община е разработила собствени туристически продукти, един от които е „Винената карта на София“, която вече е факт. Предстои да бъдат представени: карта „Опознай птиците на София“ и карта на „АРТ изкуствата в София“. Новите туристически продукти имат за цел привличане на български и чуждестранни туристи. Приходът за столичния бюджет от туристическия данък за 2021 г е 1,26 млн. лв., при 964 хил. лв. през 2020 г.

Според актуалните данни туристите пребивават средство 2 дни в столицата ни, като ръстът на нощувките е 50%. Приходите, които остават в бранша, са близо 140 млн. лв., според данните от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) на Министерство на туризма.

Интересен факт е, че най-активните туристи в София са във възрастовата група 30 – 44 г. Мъжете значително преобладават спрямо жените. За втора поредна година, българските туристи са с по-голям относителен дял, спрямо чуждестранните (52% срещу 48%), но за сметка на това при показателя реализирани нощувки тенденцията е обратна (45 % срещу 55%). 

През 2021 г. София се превърна в популярна туристическа дестинация в Румъния. Туристите от северната ни съседка са 90% повече от предната година. Увеличават се туристите от Германия, Италия, Франция, Турция, Израел, САЩ. 

Над 70% от чужденците посещават София за първи път, а останалите са идвали повече от два пъти, сочи проучване на Столична община. 74% от всички анкетирани биха се върнали отново в София, което е признак за висока степен на удовлетвореност от дестинацията. Те идват най-често със самолет (73%) и автомобил (14%). При местата за настаняване се наблюдава ръст на престоя в хотели (50% през 2021 г. при 36% през 2018 г.), основно за сметка на настаняванията в апартаменти (26% през 2021 г. при 37% през 2018 г.).