Зимният туристически сезон помага на българските хотелиери да задържат бизнеса си на задоволителни нива.

След двугодишен период на спадове заради пандемията, ограничителните мерки и блокираните пътувания годината започна оптимистично за българските хотелиери. Тенденцията се потвърждава и през февруари. Това става ясно от последното анкетно проучване на Националния статистически институт (НСИ) сред управителите на местата за настаняване по време на епидемичната обстановка в страната.

Според последните анкети половината (51%) от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец. Една трета отчитат спад в постъпленията, а 17% регистрират увеличение в приходите от дейността.

Хотелиерите продължават да привличат клиенти с намаления. През февруари 50% от хотелите са предложили на клиентите си алтернативен период за използване на направените резервации, 48% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 30% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 17% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 12% - „неплатен отпуск“, а 8% - „освобождаване/съкращаване“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 4% от мениджърите, 2% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“. 

Същевременно 13% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите. 

За следващия месец 44% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до половината от разходите за дейността със собствени средства, а 35% - че ще успеят изцяло. Една пета посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 60% от ръководителите смятат да продължат да работят, 27% - да продължат с настоящата си дейност, но с намален обем, под 10 на сто предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2,2% прогнозират да я прекратят.