Приходите от нощувки през януари 2022 г. достигат 48.5 млн. лв., като се увеличават с 86.6%

в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български граждани са 26.3 млн. лв., а от чужди граждани - 22.2 млн. лева. Това показват данните на НСИ.

През януари 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани и 30.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 26.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2022 г. се увеличава с 33.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 291.8 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2022 г., са 213.0 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 78.8 хил. и са реализирали средно по 3.4 нощувки, като 76.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2022 г. е 22.3%, като се увеличава с 6.4 процентни пункта в сравнение с януари 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 20.2%, и с 1 и 2 звезди - 12.6%.

През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 702 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.8 хил., а на леглата - 102.8 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.2%, а броят на леглата в тях - със 7.9%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2022 г., е 702.0 хил., или с 51.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 435.2 хил. нощувки, а чуждите - 266.8 хиляди.

През февруари 2022 г. 51.3% от управителите на местата за настаняване посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, 31.1% отчитат спад, а 17.4% регистрират увеличение. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Националният статистически институт проведе кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване. Целта на проучването е да се събере точна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През февруари 2022 г. 50.4% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. 48.4% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 30.3% - на нощувката. 17% от управителите са предприели спрямо наетия персонал мярка "платен отпуск", 12.8% - "неплатен отпуск", а 8.3% - "освобождаване/съкращаване". От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 4.6% от мениджърите, 2.0% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 0.9% - "дистанционна форма на работа".

Едва 13.5% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на бизнеса.

За следващия месец 44.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 35.7% - че ще успеят "До 100%", а 20.0% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами. По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 59.4% от ръководителите смятат да продължат да работят, 27.2% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 9.3% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.2% прогнозират да я прекратят.