Приходите от нощувки на местата за настаняване у нас нарастват със 111.3% на годишна база през месец март

до общата сума от 52 млн. лева, сочат данните на Националния статистически институт. Приходите от нощувки на български граждани възлизат на 29.6 млн. лева, докато постъпленията от чуждестранни гости достигат 22.4 млн. лева. Най-много приходи от нощувки през месец март тази година се отчитат в София (столица) – 11.6 млн. лева или 22.5% от общите постъпления. Приходите в София (област) пък достигат 5.6 млн. лева. След столицата, най-високи приходи от нощувки се регистрират в област Благоевград (8.8 млн. лева) и област Смолян (4 млн. лева). Разпределението на приходите по това време на годината традиционно е по-високо сред областите, в които се намират популярни зимни курорти. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване у нас (хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. с над 10 легла) достигат 796.6 хил. броя през месец март тази година. Това представлява увеличение от 81.2% на годишна база. Българските граждани са реализирали 515.1 хил. нощувки, а чуждите - 281.5 хиляди нощувки.

През март 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани и 30.8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.4 и 26.5%. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2022 г. се увеличава със 70.1% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 343.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2022 г., са 249.3 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 94.3 хил. и са реализирали средно по 3.0 нощувки, като 71.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2022 г. е 25.1%, като се увеличава с 10.5 процентни пункта в сравнение с март 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 34.9%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 22.9%, и с 1 и 2 звезди - 15.2%. През март 2022 г. в страната са функционирали 1 717 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.2 хил., а на леглата - 104.1 хиляди. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 5.4%.