Поради изключително трудния диалог с българското правителство, Българската асоциация на заведенията

и Сдружението на заведенията в България се обърнаха за подкрепа към Европейската комисия във връзка с мярката 60/40, съобщават от двете организации. Както е известно у нас този вид подкрепа за бизнеса и служителите приключва на 30 юни. Средствата по нея се осигуряват от европейски програми, но българското правителство отказва да поиска допълнителни пари за продължаването й. Така в разгара на летния туристически сезон един от най-засегнатите браншове на икономиката ни ще остане без никаква подкрепа.

В тази връзка е изпратено писмо до г-жа Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, г-н Никола Шмит, комисар по работните места и социалните права и г-н Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар и с копие до г-жа Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. В него се търси съдействие за продължаване на мярката 60/40 и след 30 юни, като бъде върнат първоначалният й вариант, при който подкрепа се получаваше при 20% спад на оборота спрямо 2019 г., а не както е в момента – при 30 или 40%.

„Туризмът е един от най-пострадалите сектори от продължаващата пандемия от Ковид 19, а сега и от войната в Украйна. Непрекъснатото увеличение на цените на електроенергията, газовата криза, както и галопиращата инфлация го изправят пред допълнителни трудности и предизвикателства. Преди пандемията от Ковид 19 секторът формираше между 12-14% от БВП на България и неговото възстановяване е от съществено значение за икономиката на нашата страна.“ Мярката 60/40 доказа своята ефективност и от нейното начало до средата на миналия месец по мярката са изплатени 1 845,2 млрд. лв., чрез които подкрепа са получили 13 646 работодатели и 331 518 служители, сочи последен анализ на Националния осигурителен институт. В сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ делът на запазените работни места и отпуснатите средства е съответно 20% и 15,5%“, според БАЗ и СЗБ.