Във Великотърновски университет се състоя официалното откриване на международна научна конференция

„Съвременни предизвикателства пред туризма“. Неин ежегоден организатор е катедра „Туризъм“ при Стопански факултет, а тази година основен съорганизатор е Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Форумът набира все по-широка популярност не само сред научните среди у нас и в чужбина, но и сред национални институции, публични и частни структури. Официално откриване на конференцията от името на Министерство на туризма на България, направи проф. Мариела Модева. Тя поздрави организатори и участници и изрази надежда, че с помощта на научни форуми като настоящия, както и чрез внедряване на нови адекватни модели на работа, браншът ще  преодолее успешно кризите, които го съпътстват. Министър Модева призова за обединяване на усилията на всички заинтересовани страни в сектора в името на регионалните и национални икономически интереси.  В събитието участие взе и Българският съюз по балнеология и СПА в лицето на  Цветина Иванова. Те поздрави организаторите от името на г-жа Сийка Кацарова – вицепрезидент на ESPA и председател на BUBSPA, като акцентира върху значимостта на балнео и СПА програмите, които българските хотелиери предлагат за превенцията на населението и преодоляване последствията от Ковид кризата. От името на ректора на Великотърновски университет проф. д-р Христо Бонджолов и лично от свое име, участниците приветства доц. д-р Димитър Симеонов. Той не скри удовлетвореността си, че настоящият форум продължава да се организира и във времена на криза, като при това се превръща в център на световната научна мисъл. В контекста на туризма, който е традиционно силен отрасъл на Велико Търново, доц. Симеонов подчерта успеваемостта на Великотърновския университет и катедра „Туризъм“ в подготовката на качествени кадри за управление на процесите в него. „Ние вярваме, че с подкрепата на Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката, катедрата ще продължи да привлича студенти, които ще имат възможност да се обучават и в държавна поръчка, за да поддържа отличното ниво на подготовка на кадрите в региона“, подчерта още проф. Симеонов.

Чл. кор. проф. Николай Милошев, директор към НИГГГ към Българска академия на науките упомена значимостта на туризма като икономическа дейност, съставляващ над 40% от общия дял на износа на услуги за България. Той акцентира на сложността на обстановката за неговото по-нататъшно развитие на национално и световно ниво и призова за обединяване на усилията на местна и централна власт, бизнес, образование и наука с цел развитие на сектора.

 Своето приветствие отправи и ръководителят на катедрата по туризъм при ВТУ доц. д-р Венцислав Статев, който изтъкна факта, че участниците в настоящото издание на конференцията са от всяка точка на земното кълбо, което е ясен знак за това, че дискусията се провежда не на национално, а на световно ниво. Той призова форумът да бъде проведен с нужната аргументираност на посланията на учените, както и с подобаващи разбиране и толерантност към мнението на останалите участници.

Освен фактът, че в настоящото издание на международната научна конференция участие взимат 173 участници от 28 страни, това, което прави събитието значимо е участието на изтъкнати учени, сред които е професор Колин Майкъл Хол. В световната ранглиста на учените той е номер едно за област „Туризъм“ и е в първите 2% от учените в света от всички научни области. За първи път учен от такъв ранг участва в научно събитие в България. 

Научните разработки на участниците в конференцията се публикуват в сборник, който ще бъде предоставен на Министерство на туризма за генериране на ценни изводи и обобщения от представените теми. Същият се предоставя и на страницата на международната научна конференция на катедрата по туризъм към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е на свободен достъп.