През август, най-активния летен месец за почивка, приходите на българските хотелиери са отбелязали значителен ръст,

надхвърляйки нивото от същия месец през пред пандемичната 2019 г.

Броят на нощувките все още остава под равнището от 2019 г.

Приходите от нощувки в местата за настаняване у нас през осмия месец на годината достигат 451,2 млн. лв. спрямо 377,8 млн. лв. през август 2019 г., сочи справка в базата данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е повишение с над 19%. 

По-голямата част от постъпленията през август - 318 млн. лв., са от чужди граждани, а 133,2 млн. лв. са от българи. На годишна база увеличението е с 26%.                                    Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване у нас през август е близо 6,153 млн., с което остава под регистрираните 6,41 млн. нощувки през август 2019 г. На годишна база обаче отчетеният ръст е близо 15%. Чуждите граждани са реализирали 3,842 млн. нощувки, а българските - 2,311 млн.

Така се затвърждава тенденцията към нарастване на нощувките и приходите от началото на годината.

По-голямата част от нощувките през август са реализирани в хотелите с 4 и 5 звезди - 76,4% от общия брой нощувки на чужденците и 40% на българите. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16,6% от нощувките на чужди и 25,4% - на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7 на сто и 34,5 на сто.

През август в страната са функционирали 3624 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с над 144 хил. стаи и близо 332 хил. легла в тях. В сравнение с август миналата година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18,5%, а броят на леглата в тях - с 15,4%.

1 112.7 хил. чужденци са посетили България през септември 2022 г., което е почти два пъти повече в сравнение със същия месец 2021 г. 

През страната 399.2 хил. от общия брой чужденци са транзитно преминаващи. Това отчете Националният статистически институт (НСИ).  Половината от чужденците, посетили България през септември 2022 г., са граждани на ЕС, като най-много са румънци- 32%, германци- 16% и гърци- 14%. Чужденците, от други европейски страни, се равняват на 40% или 445.6 хил. от общия брой посетители за месеца. От тях най-голям брой идват от Турция- 186.3 хил.

След Румъния и Турция, които заемат челни позиции в статистиката на НСИ, се нарежда Украйна с 98 хил. посетители за месец септември. От тях малко над 41 хил. души са посетили България с цел почивка, 6655 по работа, а 50 хил. по други причини.

Българите пътували в чужбина през септември 2022 г. се равняват на 643.7 хил., което е 11% повече от тези през същия месец 2021 г. 

Най-голям брой пътувания на българи отчитат страните Турция- 169 хил., Гърция- 163 хил., Германия- 52 хил.

42% от българите са пътували с цел почивка и екскурзия, следвани от тези с други цели- 39% и на последно място поради работа- 18%.