Събитието, на което участва и  министърът на туризма Ил. Димитров, се организира в Стара Загора от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) като платформа за устойчиво развитие.

 След две години прекъсване срещите между общините и туристическия бизнес се възобновяват. Дискусиите през тази година се провеждат под наименованието "Преосмислен туризъм" - мотото, под което на 27 септември беше отбелязан Световния ден на туризма.  Споделената отговорност и ролята на държавата, местната власт, бизнеса и науката за изграждане  на висококачествен и конкурентоспособен национален туристически продукт е темата на първата панелна дискусия. Даниела Стоева, заместник председател на  от АБТТА, посочи акцента в обсъжданията на срещата: "Как от кризата ще вървим към трансформацията и какво искаме България да се развива като туристически продукт и дестинация. Ще наблегнем на успешните културни събития и техния принос към туризма и местните икономики". Новост на срещите между туристическия бизнес и местната власт е панелът „Туризъм на преживяванията“, посветен на новите тенденции в туризма през последните години, белязани и от Ковид пандемията. Панелът ще бъде интерактивен. Това ще бъде една творческа работилница, дизайн на преживяванията чрез емоцията на виното. Тук ще участваме всички заедно и като резултат ще създадем преживявания в различните дестинации на България", обобщи Даниела Стоева. Министерството на туризма ще предложи в бюджета за следващата година да бъдат предвидени 300 милиона лева за ваучери, които да бъдат използвани само за туристически услуги - съобщи Министърът на туризма Илин Димитров. "Второто ни предложение е бюджетът за реклама да бъде 100 милиона лева, като това ще ни позволи да бъдем адекватни на пазара, да можем да популяризираме бранда ни. Третото ни предложение е ДДС да остане 9% за абсолютно всички в сектора, които упражняват дейности, свързани с туризма, и това да бъде за постоянно, а не да дискутираме всяка година тази мярка. Четвъртото ни предложение е да възстановим, ако ни позволят от Европейската комисия - има изпратено писмо, субсидия от 35 евро за всеки докаран с чартърен самолет турист, като субсидираме и автобусните чартъри". Другата необходима мярка е да остане таванът на цените на тока, като се добавят и ограничения за газ и безакцизно гориво за нафтовите стопанства на хотелите, посочи Илин Димитров.