Хотелите и другите места за настаняване на туристи в Европейския съюз са разполагали с 28,13 милиона легла в 596 975 туристически обекта през 2021 г.,по данни на Евростат.

 В България през миналата година са регистрирани 304 209 легла в 3335 хотела и други места за туристическо настаняване, според статистическата служба на ЕС.    Италия и Франция осигуряват над една трета от целия настанителен капацитет за туристи в Евросъюза. Във всяка от тези страни са регистрирани по 5,1 милиона легла в хотели и други места за настаняване. Следва Испания (3,8 милиона легла в туристически обекти, 13% от капацитета за настаняване в ЕС) и Германия (3,5 милиона легла, 12% от общия капацитет). В сравнение с 2020 г., когато избухна пандемията от КОВИД-19, броят на леглата в туристически обекти, както и на хотелите и другите места за настаняване на туристи в ЕС, се запазва през миналата година. В сравнение с 2019 г. обаче през 2021 г. все още се отчита спад, с минус 3% на туристическите обекти за настаняване (617 953 през 2019 г.) и с минус 2% на леглата в тях (28.8 милиона през 2019 г.). 

Туристи от ЕС поддържат пазара в Съюза  

Данните за 2021 г. показват, че три четвърти (75%) от 591 милиона нощувки в туристически обекти в ЕС, реализирани от чуждестранни гости, се падат на туристи, които са пристигнали от друга държава в Евросъюза. Посетителите от друга европейска страна извън ЕС са били 16%, близо половината от които са граждани на Обединеното кралство. Регистрирани са съществени разлики в сравнение с 2019 г., най-вероятно поради ограниченията за пътуване в чужбина, наложени по време на пандемията, отбелязва Евростат. През 2021 г. броят на нощувките в туристическите обекти в страните от ЕС, които са реализирани от туристи от друга държава от Евросъюза, се увеличава с 15%. Броят на нощувките реализирани от туристи, пристигнали от европейска страна извън ЕС, обаче намалява с 8%. На този фон през миналата година само 8% от нощувките в туристически обекти в ЕС са реализирани от гости, които са пристигнали от други региони на света, при 16% през 2019 г. През 2021 г. на туристите от Северна Америка се падат 4% от всички нощувки в туристически обекти в ЕС, реализирани от чуждестранни гости, на тези от Азия се падат 2% от нощувките, на гостите от Централна и Южна Америка – 1%, на тези от Африка - почти 1%, а на Австралия и Океания - 0,2%, отчита Евростат.