За контакти
Адрес:
Зона Б18, бл.6, ап.33
София
1309
България
Телефон:
+359 02 822 09 66
Мобилен:
+359 889 711 753
Изпращане на е-мейл
(по избор)
Допълнителна информация:

Адрес за кореспонденция на АСЕТИ:
ИВАН ИВАНОВ                        
София 1309, Зона Б18, бл.6, ап.33   
тел./GSM  ( 02 ) 822 09 66 , +359 889 711 753; +359 896 78 79 59
e mail :     |