Наблюденията на Националния статистически институт (НСИ) показват увеличение на приходите от нощувки.

През май те достигат 39,6 млн. лева, като 29,4 млн. лева са от български граждани, а 10,2 млн. лева - от чуждестранни граждани. По изчисления на Investor.bg месечният ръст е 88,5%.

През май, въпреки че страната беше в епидемичната обстановка с ограничения заради здравната криза, затоплянето на времето и намаляването на случаите на заболяване от COVID-19, оказаха благоприятна среда за пътуване.

От НСИ отчитат, че в България са функционирали 2 043 обекта с над десет легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72,4 хиляди, а на леглата – 153,6 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май, е 731,7 хиляди. Това е с над 77% повече, отколкото през април.

Българските граждани са реализирали 586,3 хиляди нощувки, а чуждите – 145,4 хиляди.

През май в хотелите с четири и пет звезди са реализирани 75,5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43,5% - на българи. В местата за настаняване с три звезди са осъществени 14,4% от нощувките на чужди граждани и 28,1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с една и две звезди) те са съответно 10,1 и 28,4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май достига 348,4 хиляди, което е близо 77% повече, отколкото през април.

По данни на НСИ 84,4% от пренощувалите лица са български граждани, които са реализирали средно по две нощувки. Чуждите граждани са 54,4 хиляди и са правили средно по 2,7 нощувки, като 75,1% от тях са нощували в хотели с четири и пет звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 15,9%. Най-висока е тя при леглата в местата за настаняване с четири и пет звезди – 17,3%, следват местата за настаняване с три звезди – 16,3%, и с една и две звезди – 13,4%.