От ХОТРЕК (Европейската асоциация на хотели, заведения, ресторанти и кафенета) призовават Европейската комисия

да удължи държавните помощи за затруднените в резултат на кризата, породена от епидемията от КОВИД-19 бизнеси и след края на 2021 г. От ХОТРЕК припомнят, че държавите-членки могат да направят постъпления за това с краен срок до 16 юли, а до средата на септември могат да внасят и уточнения.

От Европейската асоциация предлагат държавната помощ да бъде удължена и след декември 2021 г., като при нужда действието на схемите за помощ към бизнеса да бъдат с времеви период до 2024 г., когато според експертите най-пострадалите сектори на икономиката, сред които е и туризмът, ще започнат да се възстановяват от кризата. Те настояват и за удължаване на мярката за преобразуване на заеми в безвъзмездни средства поне до края на 2022 г., за подкрепа за непокрити фиксирани разходи.Освен това стартиращите предприятия, създадени след 01.01.2021 г., също трябва да бъдат част от държавната помощ, категорични са от ХОТРЕК.

Европейската асоциация на хотели, заведения, ресторанти и кафенета подчертава, че избягването на свръхзадлъжнялостта и загубата на кредитоспособност на ценни компании трябва да бъде приоритет на правителствата и в политиката на ЕС. От организацията настояват и за превръщането на механизма Sure в постоянен механизъм, който да се използва в случай на извънредна ситуация.