Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. са 501,2 хил. или с 8,9% над регистрираните през ноември 2021 година, съобщиха от Националният статистически институт.

През ноември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 671,5 хил. или с 52,8% повече в сравнение с ноември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели.

Транзитните преминавания през страната са 37,4% (250,8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. От общия брой на чужденците, посетили България през ноември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45,9% и достига 308,3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 42,6% и от Гърция – 26%. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" през ноември са 297,9 хил., или 44,4% от всички чуждестранни посещения в България.

Най-много посещения в България през ноември 2022 г. са направили гражданите от: Турция - 142,0 хил., Румъния - 131,2 хил., Гърция - 80,1 хил., Украйна - 57,0 хил., Сърбия - 49,0 хил., Република Северна Македония - 30,5 хил., Германия - 21,7 хил., Италия - 13,1 хил., Полша - 11,7 хил., Израел - 10,9 хиляди.

През ноември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 157,6 хил., Гърция - 85,1 хил., Сърбия - 43,8 хил., Румъния - 40,9 хил., Германия - 25,7 хил., Република Северна Македония - 23,3 хил., Италия - 18,8 хил., Австрия - 17,8 хил., Обединеното кралство - 15,2 хил., Испания - 10,1 хиляди.