Местата за настаняване в София отчитат най-високи приходи от нощувки у нас през месец октомври тази година, сочат данните на Националния статистически институт.

През разглеждания месец приходите от нощувки в София (столица) възлизат на 21 млн. лева, от които 15.7 млн. лева в резултат на нощувки на чужди граждани.        Така за разлика от летните месеци, когато областите Варна и Бургас традиционно изпъкват с високи приходи от нощувки, и активните туристически зимни месеци, където обикновено шампион е област Благоевград, през месец октомври лидерската позиция остава за столицата на България.

Приходите за местата за настаняване в София нарастват повече от два пъти спрямо същия месец на 2021 година, когато са достигали 9.8 млн. лева.

Челната тройка по най-високи приходи от нощувки през октомври тази година се допълва от област Пловдив с приходи от 7.3 млн. лева (от които 1.7 млн. лева от чужденци) и област Благоевград с приходи от 6.9 млн. лева (от които 1.6 млн. лева от чужденци). Общите приходи от нощувки през октомври 2022 г. в България достигат 71.2 млн. лева, като 42.1 млн. лева са от български граждани, а 29.1 млн. лева - от чужди граждани. Приходите от нощувки нарастват двойно спрямо същия месец на миналата година, когато са възлизали на 35.5 млн. лева.

Увеличението се дължи на отшумяването на епидемичната обстановка, която беше сковала страната през последните две години, което личи от сериозният ръст на реализираните нощувки у нас.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2022 г. е 1. 021 млн., или с 66.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 689.0 хил. нощувки, а чуждите - 332.7 хиляди. През октомври 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.4% от общия брой нощувки на чужди и 39.4% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.0% от нощувките на чужди и 29.7% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.6 и 30.9%. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2022 г. се увеличава с 68.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 484.5 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2022 г., са 348.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 135.8 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 68.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2022 г. е 23.3%, като се увеличава с 5.8 процентни пункта в сравнение с октомври 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 25.9%, и с 1 и 2 звезди - 17.1%.

През октомври 2022 г. в страната са функционирали 2 202 обекта с над 10 легла (хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване), с 67.9 хил. стаи и 142.8 хил. легла в тях.

В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24.4%, а броят на леглата в тях - с 22.6%.