Петнадесет години активна дейност на АСЕТИ за издигане водещата роля на експертното начало и професионалната експертиза 

във всички сфери на туристическата индустрия - в бизнеса, в обучението и квалификацията  на кадри, в експозицията на туристическите атракции, в съхранението и рекламата на културно-историческите  паметници.

Петнадесет години всеотдайна и отговорна работа, отдадена на каузата за  развитието и утвърждаването на българския туризъм, за изграждане на високо качествен и ефективен туристическия продукт, за превръщане на България в  желана целогодишна туристическа дестинация!

Петнадесет години АСЕТИ е коректен партньор при публично-частното сътрудничество и уважавана браншова организация със собствен почерк и независима професионална позиция.                            

По случай юбилея си АСЕТИ получи поздравления от редица браншови организации и партньорски институции – Българска  туристическа камара, Национална агенция за професионално образование и обучение при МС, Национална агенция за оценяване и акредитация към МС, ОП „Туризъм“ при Столична община, Българска асоциация на заведенията, Българска асоциация на барманите, ARTE Spa&Park Hotel, Съвет по туризъм София и Национална асоциация за младежки и детски туризъм.   

За цялостната си дейност АСЕТИ бе отличена от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация с Почетна Грамота „За ползотворно партньорство“, а председателят Иван Иванов получи Плакет „За изключителен принос към българския туризъм“.

Юбилейното общо събрание на  АСЕТИ  избра нов Управителен съвет в състав: Председател - Иван Иванов, Зам. Председател - Валери Стоянов, секретар - Петър Петров и членове - д-р Светлана Станева и Христо Ганков.

 

Честит юбилей и за много успешни години, АСЕТИ !