СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСЕТИ към януари 2017 година

ИНДИВИДУАЛНИ ЧЛЕНОВЕ:

 • Иван Йорданов Иванов
 • Д-р Алекс Христов Орешков
 • Венета Георгиева Груйчева
 • Д-р Светлана Танева Станева
 • Васил Тодоров Тодориев
 • Явор Михайлов Витанов
 • Васил Николов Гъдев
 • Христо Николаев Ганков
 • Васил Асенов Димитров
 • Паун Атанасов Илчев
 • Никола Христов Христов
 • Николай Йорданов Никoлов
 • Николай Радев Никифоров
 • Владимир Людмилов Тодоров
 • Пламен Йорданов Делев
 • Живко Монев Желязков
 • Станислав Костадинов Губеров
 • Силвия Георгиева Хрисимова-Шонлебе
 • Виктория Йорданова Славова
 • Велин Благойчев Орозов
 • Светла Любомирова Константинова
 • Петър Стоянов Петров
 • Петър Славчев Манолов
 • Инж. Любомир Стоянов Станев
 • Георги Антонов Антонов
 • Боян Станчев Тонев
 • Елка Георгиева Йосифова
 • Васил Георгиев Каридков
 • Албена Цветанова Тонева
 • Лидия Филипова Карамитева
 • Валери Кръстев Стоянов
 • Цеца Кънчева Нинова
 • Афродита Стилян Стерио
 • Аделин Здравков Младенов

ЧЛЕНСТВО В/НА ДРУГИ БРАНШОВИ СДРУЖЕНИЯ:

 • Българска туристическа камера
 • Съвет по туризъм София - www.sofiatourism.eu
 • Национална асоциация за младежки и детски туризъм

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 • „Идън Девелъпментс” АД София,
 • Съвет по туризъм София
 • Национална асоциация за младежки и детски туризъм
 • „АТМ Център” АД - ATM Hotels - www.atm-hotel.com
 • „Морското“ ООД