МТ – Министерство на туризма
БСК – Българска стопанска камара
Столична Община - ОП”Туризъм”
БТК -  Българска туристическа камара
БХРА  -  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

АБТТА – Асоциация на българските туроператори и туристически агенции

БАТА – Българска асоциация на туристическите агенции

НАПОО – Национална агенция за професионално обучение и образование

 

СТ гр.София – Съвет по туризъм гр.София

НАМДТ –Национална асоциация за младежки и детски туризъм

 

БАБ – Българска асоциация на барманите

 

Центрове за професионално обучение и квалификация

 

Катедри „Туризъм” към ВУЗ, други образователни и научни институции, занимаващи се с проблемите на туризма

 

Други Браншови сдружения и организации от сферата на туризма – Софийски туристически клъстър, Софийски туристически район, Асоциация на екскурзоводите в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Съюз на собствениците – кк”Слънчев бряг”, Национална асоциация ХоРеКа, Съюз на собствениците – кк „Зл.пясъци”, Бургаска регионална туристическа камара, БАЕТ, Българска асоциация на собствениците в туризма – Бургас и др.