♦ Образователни институции с обучения по туризъм: учебни заведения (средни,  висши, колежи), професионални центрове за квалификация и преквалификация;
♦ Инвеститори в туризма, новооткрити туристически обекти и туристически фирми;
♦ Органи на държавната и местна власт с направление „туристически дейности”;
♦ Работодателски организации;
♦ Регионални и местни организации  по туризъм;
♦ Социологически агенции и медии;