В АСЕТИ може да членува всяко физическо или юридическо лице с активна дейност от/за сферата на туризма , което споделя целите на АСЕТИ, залегнали в Устава на доброволното сдружение и отговаря на следните условия:

  • Минимален образователен ценз: висше образование ;      
  • Минимален трудов стаж и професионална практика, реализирани в различни сектори от системата на туризма (хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, барманство, туроператорска и турагентска дейности, екскурзоводство и др. допълнителни услуги, свързани с видовете туризъм) в продължение не по-малко на 10 (десет) години, които могат да се докажат с официални документи от български или чуждестранни работодатели.

Забележка : Професионалната практика включва теоретични материали (публикации, научно-учебни и разработки, издания, учебни помагала, проекти) и реално проведени практическо-образователни тренинги;

  • Препоръка от член на АСЕТИ